Poštovani,
Obraćamo se vašoj agenciji jer smo zainteresirani za angažman modela za planirano
snimanje hotela u periodu od 08.06. do 21.06. Za navedene hotele potrebni su nam modeli
različitih dobnih skupina.
TUČEPI- MAKARSKA RIVIJERA
● 08.06. HOTEL …. – PAR može biti + 40 GOD.
● 09. i 10.06. HOTEL ….. – OBITELJ -majka, otac i jedno ili dvoje djece između 4 i
9 godina ( djeca mogu biti i starija ako su sitnije konstitucije )
● 11 i 12 06. HOTEL ….. – OBITELJ -majka, otac i jedno ili dvoje djece između 4 i
9 godina ( djeca mogu biti i starija ako su sitnije konstitucije )
● 13 i 14.06. HOTEL …. – PAR- između 28 i 40 godina
OTOK BRAČ
● 16 i 17.06. HOTEL …… – OBITELJ-majka, otac i jedno ili dvoje djece između
4 i 9 godina ( djeca mogu biti i starija ako su manja rastom )
● 18 i 19.06. HOTEL ….. -PAR-između 28 i 40 GODINA
● 20 i 21.06. HOTEL ….. OBITELJ -majka, otac i jedno ili dvoje djece između 4 i 9
godina ( djeca mogu biti i starija ako su sitnije konstitucije )
Molimo vas da nam dostavite ponudu koja uključuje cijene najma, troškove prijevoza i bilo
koje dodatne troškove koji bi mogli biti povezani s angažmanom modela za naše snimanje.
U očekivanju vašeg odgovora srdačan pozdrav

Prijavite se u nasu agenciju, popunite obrazac sa sajta https://actorsbelgrade.com/apply-to-join/

By admin